Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Mójczy-Zagórzu
Personalna Parafia Osób Niesłyszących i Słabosłyszących Diecezji Kieleckiej

Mójcza nr 36b
26-021 Daleszyce
Tel.  41 361 85 87

e-mail: parafia@mojcza-zagorze.pl

www.mojcza-zagorze.pl

Nr. konta bankowego:
Bank Spółdzielczy    89 8493 0004 0000 0062 7698 0001
Bank Pekao                  24 1240 4416 1111 0010 3967 4015

Proboszcz parafii:
ks. Marcin Kałuża, ur. 1975 r. w Kielcach,
wyświęcony  3 czerwca 2000 r.,
mianowany  proboszczem 28 czerwca  2013 r.

Wikariusz:
ks. Konrad Kowal,
wyświęcony 27 maja 2017r.,
mianowany 20 sierpnia 2020r.

W sprawach kancelaryjnych proszę się kontaktować telefonicznie, bądź zgłaszać się po zakończonej Mszy świętej w kościele w Mójczy.