Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Mójczy-Zagórzu
Personalna Parafia Osób Niesłyszących i Słabosłyszących Diecezji Kieleckiej

Mójcza nr 36b
26-021 Daleszyce
Tel.  41 361 85 87

e-mail: parafia@mojcza-zagorze.pl

Facebook:  https://www.facebook.com/Mojcza/

www.mojcza-zagorze.pl

Nr. konta bankowego: 89 8493 0004 0000 0062 7698 0001

Proboszcz parafii:

ks. Marcin Kałuża, mgr teologii, ur. 1975 r. w Kielcach,

wyświęcony  3 czerwca 2000 r.,

mianowany  proboszczem 28 czerwca  2013 r.